Rendeletek - Mikepércs Önkormányzat honlapja

Főoldal
Keresés a weboldalban:

Rendeletek

 

Bejelentkezési, változási jelentés az adózás rendjéről szóló 2003 évi xII törvény és a helyi adóról szóló 1990 évi C. törvény alapjánMikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

22/2016. (XI. 30.) számú KT rendelete

a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól

 

 

Mikepércs község képviselő testületének 16/1992 (XII.21.) önkormányzati rendelete

A HELYI ADÓKRÓL

- egységes szerkezetben a 20/2013. (X.31.) KT rendeletben foglalt módosításokkal -

 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2014. (XI. 28.) számú rendelete

a települési adóról

amelyet módosított a 4/2015. (II. 03.) sz. KT rendelet és a 14/2015. (IV.23.) sz. KT rendelet

 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2016. (XI. 03.) számú rendelete

a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról 

 

 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

20/2016. (XI. 03.) számú rendelete

a parlagfű, valamint más allergén gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról

 

 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

19/2016. (XI. 03.) számú rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

 

 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2016. (XI. 03.) számú rendelete

az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről

 

 

 

foglalásáról szóló rendelet-(MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2006. (I.13.) SZÁMÚ KT. RENDELETE

melyet módosított a 10/2006. (V.2.) számú KT rendelet

A közterület használatáról)

 

 

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete 

 

 

 

5/2016. (III.31.) sz. KT rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról

 

 

 

 

8/2011. (VI.06.) sz. KT rendelet a talajterhelési díjról

 


9/2015 (II.27.) sz. KT rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről

 


6/2011 (V.02.) sz. KT rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a munkaidőn túli házasságkötés esetén fizetendő díjról, illetve az egyéb családi események szolgáltatási díjáról

 2/2015 (II.03.) KT rendelet Mikepércs község címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről8/2015 (II.27.) sz. KT rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól4/2010 (II.01.) sz. KT rendelet a helyi épített és természeti értékek védelméről, azok megóvásáról és kezelésükkel kapcsolatos szabályokról

 


16/2001 (IX.24.) sz. KT rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 


4/2005. (III.08.) sz. KT rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, épületek bérletéről 

3/2015. (II.03.) sz. KT rendelet a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

 

 

10/2010 (II.01.) sz. KT rendelet Mikepércs település közigazgatási területén történő plakát és egyéb reklám, hirdetés ki-és elhelyezésének szabályairól

 1/2015 (II.03.) sz. KT rendelet Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és

Működési Szabályzatáról6/2015 (II.27.) sz. KT rendelet a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról

 

 

3/2016 (III.10.) sz. KT rendelet a temetőkről és a temetkezésrő

 

 

10/2015 (II.27.) sz. KT rendelet az építési, telekalakítási változtatásitilalomról szóló 14/2013 (VII.10.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezéséről

 


11/2014. (X.27.) sz. KT rendelet a képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület bizottsági tagoknak tiszteletdíjáról

 


14/2005 (IX.12.) sz. KT rendelet az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésének szabályairól


 

26/2005 (XI.28.) sz. KT rendelet Mikepércs helyi építési szabályzatáról

 

 

Mikepércsi szerkezeti terv 

Mikepércs szabályozási terv 

 

 

24/2015. (XI.30.) sz. KT rendelet a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól

 


30/2003. (XII.15.) sz. KT rendelet a telekadóról

Hírek   |   Település   |   Önkormányzat   |   Letöltések   |   Képgaléria   |   Vendégkönyv
Minden jog fenntartva! 2009 Mikepércs Önkormányzata