[Magazin - Mikepércs Önkormányzat

Főoldal
Keresés a weboldalban:

Képgaléria


Irodavezetői álláspályázat

2009. jan. 05.

Debrecen - Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Debrecen - Mikepércs Kistérségi Iroda Irodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.


Debrecen - Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet


Debrecen - Mikepércs Kistérségi Iroda

Irodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
               

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 28. C 1/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Iroda munkájának (Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás feladatainak végrehajtása, döntéseinek előkészítése, gazdálkodási, adminisztrációs és egyéb feladatok ellátása) irányítása, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, internetes portál működtetése; gondoskodik az Iroda mindenkori költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű felhasználásáról, a vagyonvédelemről, a vagyongazdálkodásról; a Tanács üléseinek, döntései előkészítésének szervezése, a ügyviteli feladatok ellátásának koordinálása; irányítja a gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseinek összegyűjtését és további előkészítésére alkalmassá tételét; gondoskodik a folyamatos kapcsolattartásról a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével és regionális fejlesztési ügynökséggel; koordinálja a kistérségi fejlesztési tanács által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítését, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában való közreműködést.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

§         cselekvőképesség - büntetlen előélet uniós állampolgárság, feltéve, hogy a pályázó Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint a magyar nyelvet anyanyelvi szinten ismeri - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a alapján az összeférhetetlenség hiánya -főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, jogi végzettség,

§         közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         területfejlesztési, vidékfejlesztési pályázati gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         legalább egy idegen nyelv (angol, német, francia) tárgyalóképes ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§       részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló dokumentumok másolata; a közigazgatási gyakorlatot igazoló okmányok; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések; nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyaláskor nyilvános ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dászkál Tamás nyújt, a 52/500376 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen - Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 28. C 1/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2008, valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az irodavezetői állás betöltésére kiírt pályázatról a Társulási Tanács legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidő lejáratát követő legközelebbi ülésén dönt. Az iroda vezetőjét a Tanács tagjai egyhangúlag nevezik ki. A pályázatokat előzetesen a jegyzői kollégium véleményezi, meghallgatja az alkalmas pályázókat, és javaslatát a Társulási Tanács elé terjeszti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Debrecen város internetes portálja - 2009. január 5.
§         Mikepércs község internetes portálja - 2009. január 5.
Hírek   |   Település   |   Önkormányzat   |   Letöltések   |   Képgaléria   |   Vendégkönyv
Minden jog fenntartva! 2009 Mikepércs Önkormányzata