[Magazin - Mikepércs Önkormányzat

Főoldal
Keresés a weboldalban:

Képgaléria


Álláspályázat-irodavezető

2009. febr. 16.

Debrecen - Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Debrecen - Mikepércs Kistérségi Iroda Irodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Debrecen - Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás
  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet

Debrecen - Mikepércs Kistérségi Iroda

Irodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 28. C 1/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Iroda munkájának (Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás feladatainak végrehajtása, döntéseinek előkészítése, gazdálkodási, adminisztrációs és egyéb feladatok ellátása) irányítása,

az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlása,

 internetes portál működtetése;

gondoskodik az Iroda mindenkori költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű felhasználásáról, a vagyonvédelemről, a vagyongazdálkodásról;

a Tanács üléseinek, döntései előkészítésének szervezése,

az ügyviteli feladatok ellátásának koordinálása;

irányítja a gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseinek összegyűjtését és további előkészítésére alkalmassá tételét;

gondoskodik a folyamatos kapcsolattartásról a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével és regionális fejlesztési ügynökséggel;

koordinálja a kistérségi fejlesztési tanács által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítését, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában való közreműködést.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Cselekvőképesség - büntetlen előélet uniós állampolgárság, feltéve, hogy a pályázó Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint a magyar nyelvet anyanyelvi szinten ismeri - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a alapján az összeférhetetlenség hiánya -főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egyetem, jogi végzettség,

közigazgatási - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

területfejlesztési, vidékfejlesztési pályázati gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 vezetői gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

legalább egy idegen nyelv (angol, német, francia) tárgyalóképes ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz;

végzettséget igazoló dokumentumok másolata;

a közigazgatási gyakorlatot igazoló okmányok;

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések;

nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyaláskor nyilvános ülést tartson.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Dászkál Tamás nyújt, az 52/500-376 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Debrecen - Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 28. C 1/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2008, valamint a munkakör megnevezését: Irodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az irodavezetői állás betöltésére kiírt pályázatról a Társulási Tanács legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidő lejáratát követő legközelebbi ülésén dönt. Az iroda vezetőjét a Tanács tagjai egyhangúlag nevezik ki. A pályázatokat előzetesen a jegyzői kollégium véleményezi, meghallgatja az alkalmas pályázókat, és javaslatát a Társulási Tanács elé terjeszti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009.március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Debrecen város internetes portálja - 2009. február 20.

Mikepércs község internetes portálja - 2009. február 20.

Hírek   |   Település   |   Önkormányzat   |   Letöltések   |   Képgaléria   |   Vendégkönyv
Minden jog fenntartva! 2009 Mikepércs Önkormányzata