[Magazin - Mikepércs Önkormányzat

Főoldal
Keresés a weboldalban:

Képgaléria


Álláspályázat

2009. máj. 06.
A Szabó Kálmán Utcai Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Szabó Kálmán Utcai Óvoda Mikepércsi Csoda-Vár tagintézménye tagintézmény vezető munkakör betöltésére.

A Szabó Kálmán Utcai Óvoda

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján

pályázatot hirdet

Szabó Kálmán Utcai Óvoda Mikepércsi Csoda-Vár Tagintézménye

tagintézmény vezető 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre,

2009. 08.01. - 2014. 07.31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Petőfi utca 34.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szabó Kálmán Utcai Óvoda Mikepércsi Csoda-Vár Tagintézményének vezetése, tagintézmény vezetői feladatok ellátása, szakmai vezetése, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakra.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdés és 18. §-a szerinti végzettség és szakképesítés, felsőfokú óvodapedagógus végzettség,

A felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzésnek megfelelő óvodapedagógus munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Azonos feltételekkel rendelkező pályázók esetén előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával,

Óvodavezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

Szakmai önéletrajz,

Tagintézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel különös tekintettel a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Intézkedési Tervében foglaltakra, valamint a gesztor intézmény vezetői programjával összehangolva,

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Tasnádi Józsefné óvodavezető nyújt, a 06-52-424-523 -as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szabó Kálmán Utcai Óvoda címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2009, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény vezető.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2009. július 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Debrecen Megyei Jogú Város internetes portálja www.debrecen.hu - 2009. május 4.

Mikepércs Község Önkormányzatának internetes portálja www.mikepercs.hu - 2009. május 4.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírek   |   Település   |   Önkormányzat   |   Letöltések   |   Képgaléria   |   Vendégkönyv
Minden jog fenntartva! 2009 Mikepércs Önkormányzata