[Magazin - Mikepércs Önkormányzat

Főoldal
Keresés a weboldalban:

Képgaléria


Álláspályázat

2009. máj. 04.
Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet a Bányai Júlia Általános Iskola és AMI Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolai Tagintézmény tagintézmény vezető munkakör betöltésére.

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján

pályázatot hirdet

Bányai Júlia Általános Iskola és AMI
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolai Tagintézmény

tagintézmény vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2009.augusztus 01.- 2014. augusztus 01.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Nagyváradi utca 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Hunyadi János Általános Iskolai Tagintézmény tevékenységkörébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakra.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

    Felsőfokú képesítés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Azonos feltétellel rendelkező pályázók esetén előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával.

§         Integrációs oktatás irányátásában szerzett tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A tagintézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező program, különös figyelemmel a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Intézkedési Tervében foglaltakra, valamint a gesztor intézmény működésével összehangolva.

§     Erkölcsi bizonyítvány, mely 3 hónapnál nem régebbi.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen Gabriella intézményvezető nyújt, a 52/534-068 -os telefonszámon, vagy személyesen.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Kossuth utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2009, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény vezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokkal kapcsolatban háromtagú bizottság hallgatja meg a pályázókat, majd véleményüket huszonegy napon belül megküldik a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A beadási határidő lejárta után a pályázatokat harminc napon belül véleményezi a nevelőtestület, a diákönkormányzat, és a szülői szervezet, valamint más településen lévő telephely esetén a település vezetői. Döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hoz, a beadási határidő lejártát követő hatvan napon belül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.debrecen.hu - 2009. április 27.

§         www.mikepercs.hu - 2009. április 27.

§         banyai.blog.hu - 2009. április 27.

Hírek   |   Település   |   Önkormányzat   |   Letöltések   |   Képgaléria   |   Vendégkönyv
Minden jog fenntartva! 2009 Mikepércs Önkormányzata